Lewe menu

Filtry

Humor»

Ocena: 5 Ilość ocen: 1

Porównanie

Do czego można porównać narzeczoną?
- Do butelki dobrego wina.
- A żonę?
- Do butelki po winie...

Porównanie
 • Obecnie 5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 5/5 (1)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Hyde Park»

Sezon

No i zaczęliśmy,
Sezon na szczupaka,
Kto żyw za kij chwyta,
Heja na biedaka,

więcej...

Sezon
 • Obecnie 4,5 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 4,7/5 (6)

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Ty już oceniałeś/aś tę stronę, oceny można dokonywać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Szukaj

Reklama

NIK, a PZW

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 5165 
Komentarzy: 2 
ID: 19016 
Węzeł: 13454 

W związku z dyskusjami o możliwościach przeprowadzania w PZW kontroli przez NIK, pozwoliłem sobie poszperać trochę po sieci.

A oto efekty:

I. Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyciąg - art. 202-207):

„Rozdział IX
ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA
Art. 202.
1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.
Art. 203.
1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.”
II. Z Ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli:
….
Art. 2.3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych innych niż wymienione w ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim jednostki i podmioty te:
1) wykonują zadania zlecone lub powierzone przez państwo,
2) wykonują zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego,
3) organizują lub wykonują prace interwencyjne albo roboty publiczne,
4) działają z udziałem mienia państwowego lub komunalnego albo rozporządzają takim mieniem,
5) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy lub gwarancji albo poręczenia państwa lub samorządu terytorialnego,
6) wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
Art. 3. Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując jednostki wymienione w art. 2, bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek.

Art. 5.3. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4-6, przeprowadzana jest pod względem legalności i rzetelności.

Art. 6.1. Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.”

Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że przytoczone zapisy wykluczają możliwość kontroli przez NIK gospodarki finansowej PZW w zakresie przekraczającym zapisy art. 2.3. Ustawy o NIK. Tym samym opinie pojawiające się w sieci (choćby na http://www.flyfishing.pl/mainforum/msg.php?id=39776&offset=0 oraz http://www.flyfishing.pl/mainforum/msg.php?id=39817&offset=0 lub http://www.namuche.pl/viewtopic.php?t=889) i w październikowym numerze wędkarskiego Świata o zbawiennym wpływie na sytuację w PZW jaki mogłaby odnieść kontrola NIK w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi ze składek Członków stowarzyszenia wydaja się być mocno przesadzone i nie mające oparcia w obowiązującym prawie.

Nie widzę natomiast przeszkód by taka kontrola objęła styk PZW i RZGW, jak również styk RZGW i pozostalych dzierżawców. Natomiast "podlinkowana" juz w innym miejscu kontrola gospodarki PZW dzierżawionymi wodami nie wskazała (niestety kontrolowano tylko papiery, a nie rzeczywistość materialną) na poważniejsze uchybienia.

Myślę, że przydałoby się sprawdzenie moich wniosków przez bieglejszych w roztrząsaniu zawiłości prawa.

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   

Poniewaz PZW gospodarzy na wodach nalezacych do skarbu panstwa taka kontrola jest jak najbardziej mozliwa.

Początek

Rafał Kos

CHyba masz rację, tak też to zrozumiałem, trochę szkoda, bo jak sądzę oj wiele osób miało by nie przespane noce gdyby faktycznie taka konrtola mogła dojśc do skutku. Szkoda, szkoda
pozdro kosu

Początek

 
RSS 2.0
PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy Księga Gości
Reklamy Krokus: Hydroizolacja - osuszanie ścian fundamentowych budynków

Wielki Portal Wędkarski "Rybie Oko" ma charakter otwarty (podobnie jak Wikipedia), każdy może zgłosić chęć współpracy przy jego budowie, obsłudze, zarządzaniu i zostać Moderatorem. Również każdy, kto ma ochotę stać się współtwórcą Rybiego Oka, może wybrać sobie własną grządkę do uprawiania i wspólnie z innymi czynić ją zgodną z własną wizją. Może uczestniczyć w rozwoju konkretnego istniejącego już działu wędkarskiego (np.Filmy, Fotografie, Sprzęt, Humor, Wody, Łowiska, Linki, itp.) lub też stworzyć całkiem nowy. Jeśli lubisz wędkarstwo i pragniesz zostać współtwórcą Rybiego Oka wypełnij ten Formularz listu E-mail i napisz w nim czym chcesz się zająć, i dlaczego właśnie Ty. Aktualne gremium adminów i moderatorów zadecyduje, czy zasługujesz na taką rolę, jeśli jednak masz chęci i choć nieco wiesz o wędkarstwie zapewne masz duże szanse :).